Registreren

Wij verzoeken u het onderstaande registratieformulier volledig in te vullen en te verzenden (duur 5-10 min). Na verzending ontvangt u per e-mail informatie over het melden van ongebruikelijke transacties.

Inlog gegevens

Soort dienstverlener

Voor het selecteren van meerdere opties maakt u gebruik van de Ctrl-toets.

Bedrijfsgegevens

Maakt uw organisatie onderdeel uit van een moederbedrijf?  Ja Nee

Contactpersoon

Ondertekening

Ondergetekende verklaart:

 Het registratieformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

 Wijzigingen in gegevens dan wel beëindiging van activiteiten schriftelijk aan het Meldpunt door te geven.